Photoshop CS2 predstavil svet Adobe Bridge, samostatnému sprievodnému programu pre Photoshop, ktorý nahradil starý File Browser z predchádzajúcich verzií a dal nám jednoduchý spôsob, ako lokalizovať, spravovať a organizovať našu neustále rastúcu zbierku fotografií. V aplikáciách Photoshop CS3 a CS4 spoločnosť Adobe pokračovala v vylepšovaní Bridge pomocou nových funkcií a funkcií, napriek tomu však zostal jeden zjavný problém.

Pretože Bridge bol samostatný, samostatný program, kedykoľvek sme potrebovali nájsť a otvoriť nový obrázok, museli sme sa prepnúť z Photoshopu, na Bridge, potom späť do Photoshopu, keď sme našli ten, ktorý sme hľadali. Určite to nebol najúčinnejší spôsob práce a pri projektoch, ako sú fotografické koláže alebo iné návrhy, ktoré vyžadovali viac obrázkov, by všetko, čo prepínanie medzi týmito dvoma programami mohlo ľahko vykoľajiť vašu myšlienku a prerušiť tvorivý tok.

S vydaním Photoshop CS5 je Bridge stále samostatným programom, ale spoločnosť Adobe predstavila úplne novú funkciu známu ako Mini Bridge, nový panel vo Photoshope, ktorý funguje ako okno medzi Photoshopom a Bridge, čo nám umožňuje prezerať a sprístupňovať naše obrázky v Bridge bez toho, aby ste na to museli prepínať! S programom Mini Bridge môžeme prejsť do priečinka, ktorý obsahuje potrebné obrázky, zobraziť ukážku všetkých obrázkov v priečinku a otvoriť tie, ktoré chceme, bez toho, aby sme museli opustiť Photoshop!

Slovo „Mini“ v názve samozrejme znamená, že Mini Bridge nebol zamýšľaný ako náhrada za plnú verziu Bridge. V aplikácii Adobe Bridge CS5 existuje veľa pokročilých funkcií, ako napríklad hodnotenie a označovanie fotografií a ich pridávanie do kolekcií, ktoré nám v aplikácii Mini Bridge nie sú k dispozícii. Ale pre jednoduché lokalizovanie, prezeranie a otváranie obrázkov nový Mini Bridge naozaj svieti.

Otváranie Mini Bridge

Keďže účelom aplikácie Mini Bridge je urýchliť a zefektívniť vyhľadávanie a otváranie obrázkov, spoločnosť Adobe sa chcela uistiť, že prístup k samotnému Mini Bridge je tiež čo najpohodlnejší, a preto pridali niekoľko rôznych spôsobov, ako sa k nemu dostať. Ak máte nejaký čas zabiť, môžete prejsť do ponuky Súbor v hornej časti obrazovky a zvoliť nový príkaz Prehľadávať v Mini Bridge :

Prejdite do ponuky Súbor> Prehľadávať v aplikácii Mini Bridge.

Môžete tiež prejsť do ponuky Okno, zvoliť možnosť Rozšírenia a potom zvoliť Mini Bridge :

Prejdite do okna> Rozšírenia> Mini Bridge.

Ak nechcete ísť malebnou cestou, rýchlejší spôsob otvorenia aplikácie Mini Bridge je kliknutím na novú ikonu Mini Bridge na paneli aplikácií v hornej časti obrazovky. Nájdete ju vedľa hlavnej ikony Adobe Bridge:

Panel aplikácií teraz obsahuje novú ikonu Mini Bridge vo Photoshope CS5.

Ak je panel Mini Bridge zbalený na obrazovke, otvorte ho kliknutím na jeho ikonu :

Kliknutím na ikonu panela otvoríte program Mini Bridge. Kliknutím na to znova neskôr ju zbalíte.

Domovská stránka Mini Bridge

Bez ohľadu na to, ako sa k nemu rozhodnete, Mini Bridge sa otvorí v stĺpci panela pozdĺž pravej strany obrazovky:

Mini Bridge, ako sa prvýkrát objaví.

Pri prvom otvorení aplikácie Mini Bridge sa na domovskej stránke zobrazí krátka uvítacia správa, možnosť Prehľadávať súbory a možnosť Nastavenia. Na tejto obrazovke nebudete tráviť veľa času, ale kedykoľvek sa k nej môžete vrátiť, ak to potrebujete kliknutím na ikonu Domovská stránka (malý domček) v rade ikon v hornej časti:

Na návrat na hlavnú domovskú stránku sa môžete kedykoľvek vrátiť pomocou ikony Domovská stránka.

Prehliadanie súborov

Ak chcete prehľadávať súbory a priečinky v počítači, kliknite na tlačidlo Prehľadávať súbory . Aby Mini Bridge fungoval, potrebujeme, aby bol celý program Adobe Bridge CS5 otvorený a spustený na pozadí, ale predvolene ho Mini Bridge automaticky otvorí, keď klikneme na tlačidlo Prehľadávať súbory, ak už nie je otvorené:

Kliknutím na tlačidlo Prehľadávať súbory môžete prechádzať svojimi súbormi a priečinkami.

Po výbere položky Prehľadávať súbory sa rozloženie panela Mini Bridge zmení, pričom horná polovica sa stane oblasťou navigácie v hlavnom priečinku a spodná polovica sa stane oblasťou, v ktorej si prezeráme, a vyberieme obsah priečinka, do ktorého sme navigovali. Spoločnosť Adobe označuje tieto oblasti ako „pody“, pričom jednou z nich je navrchu navigačná podložka a spodnou časťou pod pod obsahom :

Hlavné rozloženie Mini Bridge.

Navigačný modul zaberá väčšinu priestoru v hornej polovici Mini Bridge a je rozdelený do dvoch stĺpcov. V ľavom stĺpci sú štyri hlavné navigačné nadpisy - obľúbené položky, ktoré som v súčasnosti vybral, ako aj posledné priečinky, posledné súbory a všetky zbierky, ktoré sme vytvorili v plnej verzii mosta. Ako som už spomenul, v Mini Bridge nemôžeme vlastne vytvárať zbierky, ale môžeme si prezrieť všetky, ktoré sme už vytvorili. Kliknutím na ktorékoľvek z týchto štyroch hlavných nadpisov sa v pravom stĺpci zobrazí príslušná podponuka možností. Napríklad, keď sú položky Obľúbené vybraté vľavo, v pravom stĺpci sa zobrazujú položky, ktoré spoločnosť Adobe urobila a vybrané pre mňa ako obľúbené položky, napríklad moja pracovná plocha, ako aj moje hlavné priečinky Dokumenty a obrázky:

Vľavo vyberte hlavnú navigačnú kategóriu a potom z ponuky napravo podpriečinok alebo kategóriu.

Navigačný modul je obmedzený iba na dva stĺpce, takže kliknutím na položku v pravom stĺpci sa zobrazí jej obsah v Obsahovom poli v dolnej polovici panela Mini Bridge. Keď je vybratý priečinok Obrázky, vidíme, že podokno obsahu zobrazuje podpriečinky, ktoré sa nachádzajú v priečinku Obrázky. Ak chcete otvoriť priečinky v Obsahovej schránke a zobraziť ich obsah, jednoducho na ne dvakrát kliknite. Dvojitým kliknutím otvorím priečinok Miesta:

Dvakrát kliknite na ľubovoľné priečinky v Obsahovej schránke a otvorte ich.

Vo vnútri môjho priečinka Miesta je ďalší priečinok s názvom Pláž. Dvojitým kliknutím naň otvorím:

Pokračujte dvojitým kliknutím na priečinky v Obsahovej schránke, až kým nedosiahnete svoje obrázky.

Nakoniec sa v mojom priečinku Pláž nachádzajú moje obrázky, ktoré sa v Obsahovom rámčeku zobrazujú ako malé miniatúry s menami súborov uvedenými pod nimi, rovnako ako by sa objavili v plnej verzii mosta. Dvojitým kliknutím na miniatúru otvoríte obrázok vo Photoshope, alebo ak je obrázok v nespracovanom formáte, otvorí sa v dialógovom okne Camera Raw:

Dvojitým kliknutím na miniatúry obrázky otvoríte.

Prispôsobenie Mini Bridge

V predvolenom nastavení je obsahový pult príliš malý na to, aby sa dal používať, ale existuje niekoľko jednoduchých spôsobov, ako prispôsobiť vzhľad Mini Bridge a urobiť ho užitočnejším. Najprv môžeme zväčšiť veľkosť panela kliknutím na niektorý z jeho okrajov a potiahnutím smerom von. Vytiahnem ľavú a spodnú časť Mini Bridge, aby sa panel zväčšil. Keď sa panel rozširuje, rozširuje sa aj obsahový panel, ktorý nám umožňuje vidieť viac našich obrázkov:

Kliknutím a potiahnutím niektorého z okrajov zväčšíte panel Mini Bridge.

Môžeme tiež pretiahnuť deliacu lištu medzi strukmi, aby sme zmenili veľkosť priestoru, ktorý je každému puku poskytnutý vo vnútri panela Mini Bridge. Kliknem na lištu medzi navigačnými a obsahovými panelmi a potiahnutím smerom nahor poskytnem viac priestoru pre obsahový panel:

Presunutím oddeľovacej lišty získate viac priestoru pre Obsahový modul a menej pre Navigačný panel.

Miniatúry sú tiež príliš malé na to, aby s nimi bolo možné pracovať, ale ich veľkosť môžeme zväčšiť potiahnutím posúvača miniatúr pozdĺž spodnej časti panela Mini Bridge. Čím ďalej posúvate jazdec smerom doprava, tým väčšie sú miniatúry:

Pomocou posúvača pod Content Content zmeňte veľkosť miniatúr obrázkov.

Všimnite si, že po zväčšení ich veľkosti sú miniatúry v spodnom riadku príliš veľké na to, aby sa úplne zmestili na obsahovú platformu? Ak vás to znepokojuje, kliknite na ikonu Zobraziť v pravom dolnom rohu aplikácie Mini Bridge a v ponuke vyberte položku Mriežka.

Vyberte položku Mriežka z ponuky Zobraziť v pravom dolnom rohu aplikácie Mini Bridge.

Týmto umiestnite miniatúry do mriežky, ktorá obmedzuje ich veľkosť tak, že keď potiahnete posúvač, miniatúry preskočia na nasledujúcu dostupnú veľkosť, ktorá im umožní, aby sa úplne zmestili do Obsahovej podložky, a nie aby boli čiastočne orezané. Ak chcete prepnúť späť na normálne zobrazenie, znova kliknite na ikonu Zobraziť a potom na Zámok mriežky, čím zrušíte jeho výber:

Veľkosť miniatúr je teraz obmedzená mriežkou.

V predvolenom nastavení listujeme miniatúrami v Obsahovom podiele, aby sme ich všetky mohli zobraziť, ale Mini Bridge ich tiež umožňuje zobraziť ako stránky. Opäť kliknite na ikonu Zobraziť v pravom dolnom rohu a v hornej časti ponuky vyberte možnosť Zobraziť položky na stránkach :

Kliknite na ikonu Zobraziť a vyberte možnosť Zobraziť položky na stránkach.

Teraz, namiesto toho, aby sa miniatúry zobrazovali ako dlhý zoznam na posúvanie, sa javia ako zbierka stránok, ktoré môžeme ľahko posúvať dopredu a dozadu kliknutím na ľavú a pravú šípku v pravom dolnom rohu Obsahového modulu. Počet strán závisí od počtu obrázkov v priečinku a od veľkosti miniatúr. Ak chcete prepnúť späť na zoznam posuvných miniatúr, zrušte výber opätovným kliknutím na ponuku Zobraziť a potom na položku Zobraziť položky na stránkach:

Pomocou ikon vpred a vzad sa môžete pohybovať tam a späť cez stránky s miniatúrami.

Ak chcete miniatúram vytvoriť ešte viac miesta, môžete vypnúť ich názvy súborov a ďalšie informácie a zobraziť iba samotné miniatúry výberom možnosti Zobraziť iba miniatúry z ponuky Zobraziť:

Kliknite na ikonu Zobraziť a vyberte možnosť Zobraziť iba miniatúry.

Teraz sa v podokne obsahu objavia iba miniatúry. Ak chcete znova zobraziť názvy súborov a ďalšie informácie, kliknite späť na ikonu Zobraziť a zrušte výber možnosti Zobraziť iba miniatúry:

Teraz sa zobrazia iba samotné miniatúry.

Doplnok Krátke kódy, akcie a filtre: Chyba v skrátenom kóde (ads-basics-middle)

Rozloženie obsahu

Plná verzia aplikácie Adobe Bridge nám poskytuje štyri rôzne rozloženia toho, ako sa miniatúry zobrazujú na paneli s obsahom a aké informácie sa spolu s nimi zobrazujú, a program Mini Bridge nám umožňuje prístup k týmto presne rovnakým rozloženiam pre podokno Obsah. Ak znova klikneme na ikonu Zobraziť, v dolnej časti ponuky sa zobrazia štyri rozloženia - ako miniatúry, ako filmový pás, ako podrobnosti a ako zoznam . Predvolené rozloženie je As Thumbnails, čo sme doteraz videli, ale kliknutím na As Filmstrip ho vyberiem:

V ponuke Zobraziť sú k dispozícii štyri rôzne rozloženia obsahu.

V rozložení filmového pásu sa miniatúry zobrazujú v jednom vodorovnom riadku, cez ktorý sa môžeme posúvať pomocou posúvača pod nimi:

Režim filmového pásu nám umožňuje horizontálne posúvanie miniatúr ako filmový pás.

Rozloženie As Details zobrazí miniatúry spolu s množstvom informácií o nich, ako je dátum, kedy boli zhotovené, veľkosť súboru, typ súboru atď. Rozloženie As List ich zobrazí ako jednoduchý zoznam, podobný tomu, ako by sa objavili, keby ste prezerali obsah priečinka v operačnom systéme vášho počítača. Prepnem späť na rozloženie As Thumbnails.

Náhľad obrázkov

Priamo naľavo od ikony Zobraziť je ikona Náhľad . Kliknite na miniatúru, pre ktorú chcete vidieť väčší náhľad, a potom kliknite na ikonu Ukážka:

Vyberte miniatúru, ktorú chcete zobraziť, a potom kliknite na ikonu Náhľad.

K príkazu Preview sa dostanete aj stlačením klávesov Shift + medzerník, ak uprednostňujete klávesové skratky. V oboch prípadoch bude obsahový podávač dočasne nahradený väčšou verziou obrázka a zaplní čo najviac miesta. Kliknutím na tlačidlo Zavrieť v pravom dolnom rohu zatvoríte ukážku a prepnete späť na normálne zobrazenie Obsahového podložky:

V režime ukážky sa vybraný obrázok rozbalí tak, aby vyplnil oblasť obsahu.

Kliknutím na malú šípku napravo od ikony Ukážka sa otvorí ponuka s ďalšími možnosťami na prezeranie obrázkov ( Prezentácia, Režim prezerania a Náhľad na celú obrazovku ), z ktorých sa všetky prenesú z plnej verzie aplikácie Adobe Bridge. Kliknutím na niektorú z nich v zozname ich vyberiete, kliknutím na ktorékoľvek miesto mimo ponuky ju zatvoríte:

Mini Bridge tiež zdieľa rovnaké možnosti náhľadu ako celý Adobe Bridge.

Výber, filtrovanie a triedenie obrázkov

V pravom hornom rohu Obsahovej podložky sú niektoré možnosti na výber, filtrovanie a triedenie obrázkov. Ikona Zľava doprava umožňuje ikonu Vybrať štandardné možnosti výberu a zrušenia výberu obrázkov a zobrazenia alebo skrytia určitých súborov:

Pomocou ponuky Vybrať môžete rýchlo vybrať alebo zrušiť výber všetkých obrázkov.

Ďalej je ikona Filter, ktorá nám umožňuje zobraziť alebo skryť obrázky na základe hodnotenia hviezdičkami alebo štítkov, ktoré sme na ne použili, pomocou plnej verzie aplikácie Adobe Bridge:

Ak chcete k obrázkom pridať hodnotenie alebo štítky, použite plnú verziu aplikácie Adobe Bridge.

V predvolenom nastavení Mini Bridge triedi obrázky vo vnútri Obsahového priečinka podľa názvu súboru, ale kliknutím na ikonu Zoradiť vyvoláte ponuku s mnohými ďalšími spôsobmi, ako je zoradiť, vrátane typu súboru, veľkosti, vytvoreného dátumu atď. Zrušte začiarknutie možnosti Vzostupné poradie v hornej časti ponuky, ak ich chcete zobraziť v zostupnom poradí:

Vyberte si z množstva rôznych spôsobov triedenia obrázkov vo vnútri Obsahového modulu.

Štvrtou a poslednou ikonou v Content Pod je ikona Tools, ktorá nemá nič spoločné s výberom, filtrovaním alebo triedením obrázkov. Kliknutím naň získate prístup k niekoľkým výkonným funkciám Photoshopu, ako sú Photomerge a Merge to HDR Pro, čo je tiež nové vo Photoshope CS5:

Použite ponuku Nástroje pre rýchly prístup k funkciám Photoshopu, ako sú Batch, Merge to HDR Pro alebo Photomerge.

Navigácia v priečinkoch

V ľavom hornom rohu Mini Bridge nad navigačným podstavcom sú niektoré možnosti, ktoré nám umožňujú jednoduchú navigáciu v priečinkoch v počítači. Pomocou tlačidiel Prehľadávať sa môžete posúvať v histórii prehľadávania priečinkov tak, ako by ste to robili vo svojom obľúbenom webovom prehliadači:

Na pohyb v histórii prehliadania sa môžete pohybovať pomocou ikon Späť (šípka doľava) a Dopredu (šípka doprava).

Ikona napravo od tlačidiel Prehľadávať umožňuje rýchlo preskočiť na ktorúkoľvek nadradenú zložku alebo do ktorejkoľvek naposledy prezeranej zložky alebo súboru. Poskytuje tiež ďalší spôsob prístupu k našim obľúbeným položkám:

Rýchlo preskočte do ktoréhokoľvek nadradeného priečinka alebo do ľubovoľného naposledy prezeraného priečinka alebo súboru.

The Path Bar

Jedným z najužitočnejších navigačných nástrojov v aplikácii Mini Bridge, ako aj v plnej verzii programu Adobe Bridge, je panel Path Bar, ktorý beží pozdĺž vrcholu tesne nad navigačným podstavcom. Panel Cesta nám ukazuje úplnú cestu k nášmu aktuálne vybranému priečinku. Napríklad pri čítaní sprava doľava mi ukazuje, že momentálne sledujem priečinok Pláž, ktorý sa nachádza v priečinku Miesta, ktorý sa nachádza v priečinku Obrázky, atď. Path Bar tieto informácie nielen zobrazuje, ale môžeme ich tiež použiť na okamžitý prechod na ľubovoľný priečinok uvedený v ceste jednoduchým kliknutím na jeho názov:

Panel Cesta nám zobrazuje úplnú cestu k priečinku, v ktorom sa nachádzame, a umožňuje nám prejsť na ľubovoľný priečinok uvedený v ceste.

Ak z nejakého dôvodu radšej nechcete zobraziť Path Bar, kliknite na ikonu Panel View v pravom hornom rohu Mini Bridge, potom kliknutím na Path Bar zrušte výber. Kliknutím na ňu neskôr ju znova zapnete. Môžete tiež zvoliť, či chcete odtiaľto ukázať alebo skryť navigačný modul a panel ukážky . Podokno ukážky sme zatiaľ nevideli, pretože je predvolene vypnuté, takže ho vyberiem zo zoznamu:

Pomocou ponuky Zobrazenie panela môžete zobraziť alebo skryť lištu ciest, navigačný panel alebo ukážkový panel.

Pod ukážkou

Podokno ukážky sa objaví napravo od navigačného podložky, čím efektívne skráti šírku podložky navigácie a zobrazí ukážku obrázka, ktorý je aktuálne vybratý v podokne obsahu. Problém je v tom, že ukážka je príliš malá na to, aby mohla byť skutočne využitá, takže je zvyčajne najlepšie nechať podokno ukážky vypnuté a nechať navigačný podokel využiť toto miesto. Ako sme videli predtým, lepším spôsobom zobrazenia ukážok obrázkov je možnosť Náhľad v pravom dolnom rohu Obsahovej podložky:

Ukážka je skvelá na zaberanie miesta, ale nie o nič iné. Najlepšie nechať to.

Ak chcete vyhľadať konkrétne súbory, kliknite na ikonu Hľadať (lupa) v pravom hornom rohu Mini Bridge:

Kliknutím na lupu vyhľadajte súbory.

A nakoniec, ak potrebujete prístup k pokročilým funkciám v plnej verzii aplikácie Adobe Bridge CS5, rýchlo na ňu prejdete kliknutím na ikonu Adobe Bridge :

Plná verzia aplikácie Adobe Bridge CS5 je vždy na dosah.