Šablóna riadenia projektu Excel (obsah)

 • Definícia šablóny riadenia projektu
 • Ako vytvoriť šablónu riadenia projektu v Exceli?

Definícia šablóny riadenia projektu

Šablóna riadenia projektu sa používa na zvládnutie pracovných za ažení a aktivít v prípade akýchkoľvek zmien. Šablóna riadenia projektu je užitočná pre vizualizáciu, plánovanie, organizovanie, sledovanie a správu pridelených úloh alebo projektov klientom. Ak sa vás niekto spýta, ako prebieha projekt a ako napreduje?

Potom môžete predložiť šablónu riadenia projektu. Keď pracujete na akomkoľvek projekte, narazíte na inú fázu projektu, tj

 • Počiatočná fáza.
 • Fáza vývoja.
 • Realizačná fáza.
 • Fáza monitorovania a kontroly.
 • Fáza doručenia.

Ako vytvoriť šablónu riadenia projektu v Exceli?

Pozrime sa, ako vytvoriť šablónu riadenia projektu a ako ju používať v Exceli.

Túto šablónu aplikácie Project Management Excel si môžete stiahnuť tu - šablónu aplikácie Project Management Excel

Obrázok č. 1 - Podrobnosti úlohy projektu a jej odhadované trvanie

Zadajte podrobnosti úlohy a odhadované trvanie projektu, dátum jeho začiatku a dátum ukončenia. Dátum by sa mal zadať v nižšie uvedenom formáte, aby sa dosiahol lepší vzhľad, a použije sa na rozsah stĺpcov dátum začatia aj dátum ukončenia.

Použite vzorec MIN v bunke „C4“, aby ste získali minimálnu hodnotu v rámci rozsahu dátumov začiatku projektu.

Po použití vzorca je výstup uvedený nižšie.

Použite MAX vzorec v bunke „D4“, aby ste získali maximálnu hodnotu v rámci rozsahu dátumov ukončenia projektu a zadajte celkové trvanie projektu.

Po použití vzorca je výstup uvedený nižšie.

Obrázok č. 2 - Vytvorenie časovej osi projektu

Prejdite na domovskú stránku >> Formát >> vyberte možnosť Formátovať bunky.

Po výbere možnosti Formátovať bunky sa zobrazí okno Formátovať bunky. Teraz zadajte zarovnanie na 90-stupňovú orientáciu a naformátujte ho podobným spôsobom pretiahnutím počiatočného dátumu úlohy 1 do posledného dátumu ukončenia úlohy alebo do 30. januára 2019.

Nastavte šírku stĺpca na 4 a výška riadka je upravená pre lepší vzhľad textového obsahu.

Obrázok č. 3 - Vysvetlenie vzorca (dve podmienky)

= IF (A (1. január 2019> = 1. január 2019, 1. január 2019 <= 2. január 2019)), Ak áno alebo ak sú splnené kritériá, uveďte hodnotu stavu Referencia bunky alebo ju nechajte prázdnu.

Ak chcem použiť tento vzorec na celý dátum alebo rozsah projektu, potom musím upraviť vzorec so zmiešanou referenciou, tj modifikáciou odkazu na riadok a stĺpec.

Tento vzorec aplikujem smerom k iným stĺpcom na pravej strane (iné časové obdobie), aby som získal výstup, musím uzamknúť stĺpec C & D (tj $ C7 a $ D7) a referenčný stĺpec stavu, tj stĺpec E ( "$ E7").

Podobne pretiahnem tento vzorec dolu, musím uzamknúť aj odkaz na riadok, tj 6. riadok (G $ 6 a G $ 6).

Teraz použite tento vzorec na celý rozsah dátumov, tj výberom celého rozsahu dátumov musíte stlačiť klávesy CTRL + R & CTRL + D. Tak, že poskytuje referenčné hodnoty stavu, ak sú splnené kritériá logických podmienok IF.

Zarovnajte text v rozsahu dátumov tak, aby bol centrovaný, a odstráňte tiež mriežky a okraje tabuľky. Teraz pomocou celého pravidla vyberte celý rozsah dátumov a do rozsahu dátumov použite podmienené formátovanie.

V časti Nové pravidlo formátovania vyberte možnosť Formátovať iba bunky, ktoré obsahujú. Pod hodnotami buniek vyberte možnosť Rovnaké, aby ste zadali kľúčové slovo „Dokončené“ , pre výber farby kliknite na možnosť formátovania.

V bunke formátu kliknite na Vyplniť, pod touto voľbou Zelená farba kliknite na OK. Teraz sa bunky, ktoré obsahujú dokončené, zobrazia zelenou farbou.

Po výbere farby je výstup zobrazený nižšie.

Podobne v časti Nové pravidlo formátovania vyberte možnosť Formátovať iba bunky, ktoré obsahujú. Pod hodnotami buniek vyberte hodnotu „rovná sa“ a zadajte kľúčové slovo „Čakajúce“ a výberom farby kliknite na možnosť formátovania.

V bunke Format (Formátovať) kliknite na Fill (Vyplniť), pod touto vybratou červenou farbou kliknite na OK.

Teraz sa bunky, ktoré obsahujú dokončené, zobrazia červenou farbou.

Teraz musím odstrániť textový obsah na farebných pruhoch, dá sa to urobiť výberom celého rozsahu dátumov farebných pruhov a kliknutím pravým tlačidlom myši, výberom možnosti Formátovať bunky, v rámci toho vyberte možnosť „Vlastné“ v kategórii číselného formátu, do stĺpca „Type“ zadajte trikrát stredník a kliknite na tlačidlo OK.

Teraz môžete pozorovať iba farebné údajové pruhy.

Teraz je potrebné prepojiť farebné pruhy rozsahu dátumov s dátumom ukončenia každej úlohy, čo je potrebné urobiť, pretože po dokončení čakajúcej úlohy v zozname činností je potrebné zadať trvanie úlohy. Ak zadáte alebo aktualizujete dátum ukončenia a trvanie úlohy, šírka farebnej lišty sa automaticky zmení na základe zadaného dátumu dokončenia.

Po použití vzorca je výstup uvedený nižšie.

Súčasne môžete vytvoriť a použiť zoznam na overenie údajov v stavovom rozsahu tak, že vyberiete úplný rozsah stavov, stlačte ALT + D + L, aby sa zobrazilo rozbaľovacie okno „Overenie údajov“, v rozbaľovacej ponuke „Povoliť“, pod „Kritériá overenia“. vyberte „Zoznam“ a do zdroja zadajte dva stavové parametre, tj „Dokončené a čakajúce“ oddelené čiarkou.

Ak teraz kliknete na niektorý zo stavových parametrov, môžete sledovať rozbaľovací zoznam. Ak zmeníte z čakajúceho na dokončené, zmeny farieb sa pozorujú na farebných pruhoch.

Tabuľku úloh môžete naformátovať, aby ste dosiahli lepší vzhľad pomocou dvojfarebného tónu, a na plán projektu použiť ohraničenie.

Podmienené formátovanie môžete použiť na rozsah stavových parametrov so zelenou farbou pre bunku obsahujúcu kľúčové slovo „Dokončené“ a červenou farbou pre bunku obsahujúcu „Čakajúce“, aby ste zistili stav každej úlohy.

Čo je potrebné pamätať na šablónu riadenia projektov v Exceli

 • Načrtáva ciele a ciele každej úlohy so skutočným plánovaným dátumom začiatku, skutočným vykonaným dátumom začiatku a odhadovaným dátumom ukončenia alebo dátumom jej splnenia.
 • Pomáha tiež pri kvantifikácii požiadaviek na zdroje pre pridelenú úlohu a pri určovaní rozpočtov a časových harmonogramov pre každú úlohu a jej dokončenie.
 • Ganttov diagram sa používa aj na prípravu a sledovanie projektového plánu.
 • IF logický test a podmienené formátovanie sa najčastejšie používajú na prípravu komplexného plánu projektu.

Odporúčané články

Toto je príručka k šablóne riadenia projektov v Exceli. Tu diskutujeme o tom, ako vytvoriť šablónu riadenia projektu v Exceli spolu s praktickými príkladmi a stiahnuteľnou šablónou Excel. Môžete si tiež prečítať naše ďalšie navrhované články -

 1. 3D bodový graf v Exceli
 2. Vľavo vzorec v Exceli
 3. Ako vytvoriť krájač v Exceli?
 4. Ako zobraziť vzorec v Exceli?

Kategórie: